Thứ 6 Ngày 25/05/2018

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Kim Bảng về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Sáng 24/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Kim Bảng về đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng 24/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Kim Bảng về đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp, ngành, đoàn thể của huyện Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH). Cụ thể, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, cấp ủy các cấp của huyện luôn chú trọng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng. Số TCĐ trong sạch vững mạnh (TSVM) 3 năm 2015- 2017 bình quân đạt 83,64%, vượt 3,64% mục tiêu đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong phát triển KT-XH: đến nay, Kim Bảng đã có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với bình quân 3 năm theo nghị quyết đại hội, trong đó 7/19 chỉ tiêu ước đến năm 2018 vượt mục tiêu nghị quyết đạt hội đề ra là: thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, giảm tỷ lệ sinh dân số, bảo hiểm y tế, tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh, tỷ lệ gia đình văn hóa và xây dựng NTM...Kinh tế của huyện duy trì mức độ tăng trưởng khá và ổn định, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo quyết liệt, 100% các xã của huyện đạt chuẩn NTM, huyện cũng đã hoàn thành các tiêu chí công nhận huyện NTM. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh- quốc phòng giữ vững…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực TỈnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Kim Bảng xác định: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội… Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ…, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH đề ra như: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 83 triệu đồng/người/năm; thu cân đối ngân sách tăng bình quân 16,4%/năm đến năm 2020 đạt trên 500 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm mới bình quân trên 3.550 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,62%/năm…

Tại hội nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các mặt công tác của huyện.

Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Kim Bảng tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là tập trung thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy các cấp, 5 nghị quyết chuyên đề của tỉnh, các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng… Xác định mục tiêu, giữ vững tốc độ và nhịp độ phát triển KT-XH, đảm bảo phát huy tiềm năng của vùng, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, địa phương cần chú trọng phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp và làng nghề; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, phát huy hiệu quả các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả; nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM, đẩy nhanh cơ cấu lại lao động trong nông nghiệp, chuyển đổi phương thức sản xuất cho bà con nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị.

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản…, bảo vệ môi trường; tăng cường chăm lo phát triển y tế- giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội…

Nguồn Báo Hà Nam

 

 

 

Các tin khác