Thứ 6 Ngày 01/06/2018

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 01/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 01/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí đại biểu đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khối, ủy viên UBKT Đảng ủy khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả Nghị quyết; chỉ đạo các TCCSĐ triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ khối.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên được coi trọng và đạt kết quả tốt đã bổ sung nguồn sinh lực cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức 21 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 1372 quần chúng ưu tú, 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1235 đảng viên dự bị; 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1206 đảng viên,chất lượng đảng viên mới ngày càng cao, trình độ đại học trở lên 945 đồng chí, chiếm 78,40%.

Các tổ chức cơ sở đảng trong khối tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Sinh hoạt chuyên đề được chú trọng, hằng năm, toàn Đảng bộ có trên 800 chuyên đề được đăng ký và tổ chức sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; trình độ, năng lực về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên, nhất là đảng viên trẻ được nâng lên; trong sinh hoạt người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên; nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên được tăng cường. Từ năm 2018 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong khối đã tiến hành kiểm tra đối với 356 lượt tổ chức đảng, 193 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 306 lượt tổ chức đảng và 213 lượt đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật 92 đảng viên. Công tác quản lý đảng viên bảo đảm chặt chẽ toàn diện trên cả 5 mặt: Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý công tác đảng viên,quản lý tư tưởng đảng viên, quản lý quan hệ xã hội của đảng viên và quản lý sinh hoạt Đảng của đảng viên.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảngtrong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW với các giải pháp đã đề ra như: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ khối;chú trọng xây dựng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc ở cơ sở; tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu;tiếp tục thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Văn phòng Đảng ủy khối

Các tin khác