Thứ 6 Ngày 08/06/2018

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Chiều ngày 7/6/2018, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chiều ngày 7/6/2018, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ đã có chuyển biến tích cực. Các TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Công tác phát triển đảng được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong 10 năm đã thành lập mới 34 chi bộ, 29 tổ chức đoàn thanh niên, 04 tổ chức hội Cựu chiến binh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng được coi trọng, tổ chức 22 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.962 quần chúng ưu tú; 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.124 đảng viên mới. Cùng đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy cơ sở được chú trọng, chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, đào tạo chuyên môn trên đại học và lý luận chính trị trung cấp, cao cấp cho 155 đồng chí.

Hiện nay, Đảng bộ khối có 69 TCCSĐ trực thuộc với 2.327 đảng viên; đội ngũ đảng viên luôn giữ vững và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả của các tổ chức cơ sở đảng; Qua đó giúp các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; công tác giám sát, kiểm tra đi vào nền nếp, chủ động; góp phần xây dựng Đảng tại cơ quan và các doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Đức Thuần - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Đức Thuần - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Đảng bộ. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh

 

Các tin khác