Thứ 3 Ngày 12/06/2018

BTV Tỉnh uỷ nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sáng 8/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến 2035.

Sáng 8/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến 2035.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi tập quán sản xuất nông nghiệp từ phương thức truyền thống sang ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án phát triển nông nghiệp để tổ chức thực hiện. Nhờ đó, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn có bước chuyển tích cực. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, xây dựng mô hình theo chuỗi (sản xuất - bảo quản, chế biến – tiêu thụ) được đẩy mạnh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tỉnh đã phê duyệt 6 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích  trên 656 ha. Việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng, toàn tỉnh có 46 xã xây dựng được 55 mô hình tích tụ ruộng đất với tổng diện tích 578ha với gần 1.900 hộ tham gia; có 15 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm nông sản an toàn. Duy trì và phát triển chăn nuôi hộ gia đình gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước thúc đẩy chăn nuôi hộ gia đình chuyển sang chăn nuôi bán công nghiệp, công nghiệp; tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa tại các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng và Thanh Liêm.

Từng bước củng cố, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng nhanh tỷ lệ  cơ giới hóa các khâu của sản xuất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu nông nghiệp sạch Hà Nam. Đến nay Hà Nam đã có 3 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu chuẩn VietGap.

Tuy nhiên, bên cạnh  kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy còn một số khó khăn, tồn tại: đầu ra cho một số sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, số lượng doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ít so với thực tế sản xuất; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư tương xứng; việc triển khai các mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh liên kết sản xuất, tiêu thụ chậm; ứng dụng các tiến bộ, công nghệ mới vào sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt thấp....Dự kiến đến năm 2020, chỉ có 3/6 mục tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết 05 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại hạn chế sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, hội nghị đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất 8.835 tỷ đồng vào năm 2020. Nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến năm 2020, có 5 huyện, thành phố và 100% xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất; giai đoạn 2016- 2020 nhân rộng và phát triển vùng chuyên canh rau, củ quả sạch, hoa cao cấp với 1 nghìn ha. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ dân tham gia tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh; liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hỗ trợ sau đầu tư để người dân tiếp cận nguồn kinh phí; thí điểm mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào khâu chế biến nông sản.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy là nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, đời sống của nhân dân, nhất là nông dân trên địa bàn tỉnh, do vậy, thời gian tới, các cấp, ngành cần huy động các nguồn lực tập trung thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, kết hợp việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 05 với các nghị quyết khác để tạo đà thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, UBND tỉnh xem xét tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp, thảo luận phân tích, chỉ rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu lớn nửa nhiệm kỳ thực hiện đạt thấp so với mục tiêu nghị quyết. Về phát triển đàn bò sữa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có sự so sánh giữa thực tế với chỉ tiêu thời gian tới, đưa giải pháp cụ thể, để có kết quả cao nhất. Đẩy mạnh việc triển khai quy hoạch chi tiết phát triển nông nghiệp ở các huyện. Tổng kết, rút kinh nghiệm các mô hình; rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Tiếp tục, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, tập trung xây dựng thương hiệu cho nông sản Hà Nam. Cùng với đó, các ngành, địa phương phối hợp tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Bố trí nguồn kinh phí hợp lý cho phát triển nông nghiệp, nhất là huyện trọng điểm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo, kiểm điểm rõ kết quả các đề án gắn với trách nhiệm từng cơ quan, địa phương, trên cơ sở đó có định hướng, giải pháp cụ thể cho thời gian tới.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác