Thứ 3 Ngày 12/06/2018

Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 7/6/2018 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 7/6/2018 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII  nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh, các đ/c trong TT Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, các đ/c trong BTV thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND các phường xã….

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Tạo môi trường đầu tư, thu hút nguồn nhân lực, phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục đào tạo và nghiên cứu công nghệ cao; Xây dựng thành phố theo hướng văn minh hiện đại và đạt đô thị loại II trước năm 2020"; Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, song Thành phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, 16/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 04/28 chỉ tiêu đạt trên 90%, 08/28 chỉ tiêu đạt dưới 90%. Tiêu biểu như GRDP bình quân đầu người đạt 105,45 triệu đồng/người/năm, bằng 89,8% chỉ tiêu Đại hội tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 là 15,31%, vượt chỉ tiêu ĐH Đảng bộ tỉnh 5,31% . Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN  ước đạt hơn 22 nghìn tỉ đồng, bằng 105,7% chỉ tiêu Đại hội, tăng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 15,39%; vượt chỉ tiêu ĐH Đảng bộ tỉnh 0,29%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 10.319 tỉ đồng, bằng 91,28% Nghị quyết Đại hội tăng bình quân gđ 2016 - 2018 là 17,5%; vượt chỉ tiêu ĐH Đảng bộ tỉnh 2,1%. Giải quyết việc làm mới ước đạt 4.175 người, bằng 128,07% chỉ tiêu đại hội tăng bình quân giai đoạn gđ 2016 - 2018 là 6,73%; chiếm 26,1% giải quyết việc làm mới của toàn tỉnh. Tiến độ các công trình trọng điểm, dự án có vốn vay từ ngân hàng thế giới đáp ứng tiến độ, đảm bảo ký kết trong hợp đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ. Năm 2017 thành phố có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2018, Thành phố có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị bước đầu có hiệu quả, nếp sống văn minh đô thị được nâng lên rõ nét. Văn hóa - xã hội tiếp tục đổi mới và phát triển. Toàn Thành phố hiện có 160/178 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 89,9%), đạt 99,26% so với chỉ tiêu Đại hội, 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt chỉ tiêu Đại hội, 117 cơ quan, đơn vị văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; công tác dân số, gia đình và trẻ em luôn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng cơ bản được giải quyết, tăng cường đối thoại, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phức tạp nảy sinh, khiếu kiện vượt cấp.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp;Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng;  chủ động thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, cấp ủy các cấp của Thành phố luôn chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nhờ đó, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Năm 2016, Đảng bộ Thành phố có 82,2% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (đạt 103,5% Nghị quyết Đại hội. Năm 2017, có 76,4% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (đạt 95,5% Nghị quyết Đại hội). Công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên được quan tâm. Đến hết năm 2018, Đảng bộ Thành phố kết nạp 608 đảng viên mới (đạt 101,3% so với Nghị quyết Đại hội); chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng cao, 98,2% đảng viên có trình độ từ THPT trở lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chung so với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay Thành phố vẫn còn có những mặt tồn tại, hạn chế đó là: Phát triển kinh tế xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí địa lý của đô thị trung tâm. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, các mô hình ứng dụng công nghệ khoa học cnf ít, chưa được nhân rộng. Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập nhất là trong quản lý quy hoạch; chưa có nhiều công trình đột phá gây ấn tượng, công trình phúc lợi công cộng còn thiếu. Tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng một số dự án, việc thực hiện một số kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến độ còn chậm so với kế hoạch.Thực hiện nếp sống văn minh đô thị có mặt còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt chi bộ tổ dân phố, thôn xóm một số cấp ủy chưa đổi mới thiết thực...

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, thành phố phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ thành phố tới cơ sở, xây dựng Thành phố Phủ Lý trở thành đô thị phát triển, một đô thị xanh có cảnh quan hấp dẫn tạo bản sắc đô thị riêng, có môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư, có môi trường sống chất lượng cao, tạo ra nhiều công ăn việc làm, thu hút và giữ chân lao động, tăng dân số toàn vùng, đáp ứng tốt các dịch vụ đô thị đa dạng về y tế chất lượng cao, đào tạo nhân lực, du lịch, thương mại cho khu vực và cả nước. Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 138,14 triệu đồng/người/năm, vượt 17,64% chỉ tiêu Đại hội, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 là 14,88%, vượt chỉ tiêu ĐH Đảng bộ tỉnh 4,88%. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, vượt 36,31% chỉ tiêu Đại hội, tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 14,51%. 100% các xã trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chỉ tiêu đại hội. Gia đình văn hóa đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu đại hội 0,5%; vượt chỉ tiêu ĐH Đảng bộ tỉnh 8,5%. Thôn, làng, tổ phố được công nhận là đơn vị văn hoá 91%, vượt chỉ tiêu đại hội 1%,. 100% thôn, làng, tổ dân phố và liên tổ có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng, đạt chỉ tiêu đạt hội. Trường chuẩn quốc gia: 100% các trường học của 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia, đạt chỉ tiêu đại hội. Hàng năm có không quá 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có TCCS Đảng yếu kém . Phấn đấu hàng năm kết nạp 200 đảng viên mới.

Đặc biệt, định hướng đến năm 2030 thành phố Phủ Lý sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại I, là đô thị vệ tinh quan trọng của thủ đô Hà Nội. Xây dựng Phủ Lý trở thành đô thị xanh, trung tâm cấp vùng về y tế và giáo dục và đào tạo; trung tâm nghiên cứu và chuyên giao công nghệ; trung tâm dịch vụ du lịch phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 14,6%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 14%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 10,77%; cơ cấu kinh tế (Nông nghiệp, thủy sản - Công nghiệp và Xây dựng - Dịch vụ) là 0,5% - 41,1% - 58,4%; GRDP bình quân đầu người đạt 14.816 USD/người.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các mặt công tác của Thành phố từ đó xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Một số đại biểu cũng trao đổi về các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội , công tác xây dựng Đảng; tiến độ thực hiện các chương trình đề án, đặc biệt là vấn đề phát triển đô thị, quản lý đất đai….

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu Thành phố trong thời gian tới cần nhanh chóng khắc phục những khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh phấn đấu đạt và vượt 28/28 nghị quyết đại hội đã đề ra; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, quan tâm sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chú trọng đầu tư cho 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh tôn giáo như xuất hiện các đạo lạ, tình trạng lấn chiếm, hiến đất ở các cơ sở tôn giáo. Công tác tổ chức cán bộ phải tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ.Tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 6, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.Về công tác xây dựng Đảng cần thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. /.

Thành uỷ Phủ lý

Các tin khác