Thứ 4 Ngày 13/06/2018

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

Sáng 12/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Sáng 12/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Trong tháng 5, cùng với giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện các nghị quyết, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh, nhất là những nội dung đã có cam kết, mốc thời gian thực hiện. 

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại được chú trọng. Trong tháng, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 13 đơn thư, kiến nghị của công dân; phân loại, rà soát, chuyển 9 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hoạt động chỉ đạo điều hòa, phối hợp giữa 2 kỳ họp được thực hiện tốt. Hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu HĐND có nhiều đổi mới.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Về thực hiện nghị quyết phát triển KT-XH của HĐND tỉnh, trong tháng 5 tiến độ triển khai các dự án, đề án, mô hình sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Các cấp, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp có sản phẩm năm 2018. Công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện đúng quy định; nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết thấu đáo, nội dung trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm thời gian theo yêu cầu. Hiện có 77/116 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong, những ý kiến còn lại đang được xem xét, giải quyết; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri được duy trì hiệu quả.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện thời gian tới. Theo đó, tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ khó khăn thông qua hoạt động giám sát nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH. Tích cực tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, đơn thư khiếu nại tố cáo..., không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động người dân. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác