Thứ 6 Ngày 15/06/2018

Tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Sáng 14/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; tổng kết thực hiện Chỉ thị 36,ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sáng 14/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; tổng kết thực hiện Chỉ thị 36,ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết và các tham luận tại hội nghị: 10 năm qua thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 10 (ngày 30/3/2007) của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch sát hợp với tình hình địa phương.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CBĐV) được nâng lên. Cùng đó, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, hoàn thiện mô hình TCĐ phù hợp với tình hình, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo. Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở và công tác phát triển ĐV được coi trọng. Giai đoạn 2008-2017 toàn Đảng bộ kết nạp 12.178 ĐV mới. Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được coi trọng, thực hiện nền nếp, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ có nhiều chuyển biến rõ nét. Số TCCSĐ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm tăng, TCCSĐ yếu kém giảm (năm 2017 không có TCCSĐ yếu kém), chất lượng đội ngũ CBĐV được nâng lên. Qua 10 năm thực hiện, Tỉnh ủy đã kiến nghị với Trung ương tiếp tục nghiên cứu ban hành, bổ sung, sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của một số loại hình TCĐ; phân cấp cho cấp ủy địa phương xem xét, quyết định sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các chi bộ cơ sở phù hợp với thực tế.

Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy. Việc xây dựng, thảo luận văn kiện trình đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều đổi mới trong soạn thảo, lấy ý kiến tham gia vào văn kiện. Các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm chính trị cho đại biểu. Công tác nhân sự thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy trình. Công tác bầu cử thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, phát huy quyền, trách nhiệm của đại biểu.

​Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị​.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 22; Chỉ thị 36 của các cấp ủy, TCĐ thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, TCĐ cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết 22 và các nghị quyết hội nghị Trung ương 4,5,6,7 (khóa XII), các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CBĐV; Quan tâm xây dựng, kịp thời kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng kết nạp ĐV ở thôn, xóm, tổ phố.

Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương; tăng cường KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ các cấp; chủ động chuẩn bị chu đáo điều kiện, nguồn cán bộ cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác