Thứ 5 Ngày 21/06/2018

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 20/6, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 20/6, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, với tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng đã được các cấp ủy đảng từ Khối đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng.

Hằng năm, 100% TCCS Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt trên 95%. Nửa đầu nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 305 đảng viên đạt 67,77% chỉ tiêu Đại hội đề ra. 100% các tổ chức đoàn thể trực thuộc đều đạt vững mạnh trở lên. Các cấp ủy, chi bộ lãnh đạo cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức, tác phong trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc học tập và “làm theo” Bác theo tinh thần Chỉ thị 03, 05 được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là sinh hoạt chuyên đề; các chi bộ đã duy trì sinh hoạt theo định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định, đảm bảo nền nếp, nội dung thiết thực. Trung bình hằng năm trên 800 chuyên đề được đăng ký và tổ chức sinh hoạt.Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng đặc biệt quan tâm, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng.Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 53 TCCS Đảng, với 2.397 đảng viên, tăng 96 đảng viên so với cuối nhiệm kỳ 2010-2015. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, số cuộc và số tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát tăng lên.Do đó, đã giúp cấp uỷ cơ sở giữ vững nền nếp, thực hiện tốt quy chế làm việc, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên có vi phạm,góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… đảm bảo ổn định tình hình chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể được Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các cấp uỷ cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo với mục tiêu xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Các đoàn thể ở cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V. Đồng chí đề nghị cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ngoài việc tập trung sức lực và trí tuệ trong việc xây dựng, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát với tình hình thực tế của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị còn phải đặc biệt chú trọng đến khâu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong việc nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nội bộ trong các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Khối để kịp thời có những biện pháp xử lý và chủ động báo cáo với cấp ủy cấp trên. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát đến việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc ở cơ sở. Chỉ đạo, tổ chức đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đảm bảo thực chất, đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thay mặt cho BCH, BTV Đảng ủy khối nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác