Thứ 6 Ngày 06/07/2018

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 5/7/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

     Chiều ngày 5/7/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

     Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Các cấp ủy cơ sở và đảng viên chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng. Các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2018, với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đặc biệt, các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

     Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ, chuyên viên dự sinh hoạt hằng tháng với chi bộ cơ sở đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng quần chúng là cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp, nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân.

                                                                                        Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Các tin khác