Thứ 4 Ngày 11/07/2018

Ban Nội chính Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 10/7/2018, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018; Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban, các đồng chí phó Trưởng ban, lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ; Văn phòng Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

      Ngày 10/7/2018, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018; Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban, các đồng chí phó Trưởng ban, lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ; Văn phòng Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

      6 tháng đầu năm 2018 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Nghị quyết về công tác QSQP địa phương; Nghị quyết công tác đảm bảo ANTT năm 2018; Chương trình về công tác trọng tâm PCTN 2018; các Chỉ thị: về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016, 2017; Kế hoạch tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo việc đấu tranh xử lý đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố Việt Tân, sửa đổi, bổ sung Quy định 716-QĐ/TU, ngày 07/5/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh Hà Nam; Quyết định 713-QĐ/TU, ngày 21/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng: VKSND tỉnh, TAND tỉnh về công tác nội chính và PCTN. Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban thủ trưởng cơ quan nội chính tỉnh quý I, II năm 2018; các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021, việc báo cáo định kỳ, đột xuất các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2018, báo cáo công tác CCTP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban đã đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018; Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2018 toàn thể cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.

Lê Khắc Thìn

Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Các tin khác