Thứ 6 Ngày 13/07/2018

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng nay (11/7), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Sáng nay (11/7), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Đoàn Chủ tọa kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc khá lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan tham gia đầy đủ các phiên họp, nhất là phiên chất vấn, trả lời chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu. 

Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngay tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. 

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 9,64%. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất CN, thu hút đầu tư, xuất khẩu tăng cao (chỉ số sản xuất CN tăng 12,1% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 29% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển thu hút tăng 19,8% so với cùng kỳ); thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 3.517,2 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 53% dự toán TW giao; bằng 52% dự toán địa phương.  

Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân ổn định. 

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt 50% kế hoạch năm; nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể còn cao. GPMB còn khó khăn, triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án chậm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển của tỉnh. 

Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đáp ứng được yêu cầu. quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, xử lý xe quá tải trọng… còn hạn chế, việc giải quyết những vấn đề tồn tại gây bức xúc trong nhân dân có lúc, có nơi còn chậm…

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu cũng như những giải pháp trọng tâm để thực hiện. Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện, xây dựng các chương trình, đề án sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu công nghiệp; đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, khu du lịch, khu y tế chất lượng cao…

Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, hoàn thành các thủ tục đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường, trật tự đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Cũng trong phiên khai mạc, kỳ họp đã nghe, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII và từ kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình an ninh trật tự, quốc phòng địa phương 6 tháng đàu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời nghe và xem xét các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gợi ý một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 để các vị đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, dù đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, song, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế như báo cáo của UBND tỉnh đã nêu: nông nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ, một số khoản thu ngân sách đạt thấp; chậm giải quyết những vấn đề bức xúc cử tri, nhân dân kiến nghị; chậm triển khai, giải quyết, thực hiện các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo...

Đồng chí BÍ thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là những nội dung mà các vị đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành; đồng thời tìm ra các giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2018; tích cực triển khai thực hiện các kết luận của BTV Tỉnh ủy, nhất là các kết luận về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; đánh giá thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế; tập trung triển khai cụ thể hóa Quy hoạch phát triển nông nghiệp vào thực tiễn của từng địa phương.

Giải quyết các vướng mắc, đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư các dự án, trọng tâm là các dự án lớn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; tích cực thực hiện Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 6 (Khóa XII), trọng tâm là Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp  công lập. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7 (Khóa XII) về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về chính sách tiền lương và chính sách BHXH; tăng cường giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị…

Về một số nội dung chủ yếu của các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý đây đều là những nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận và quyết nghị. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất những kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Nâng cao chất lượng của kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề lớn, khó và bàn giải pháp tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm2018.

Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 11/7 đến hết buổi sáng ngày 13/7. Các phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh.

Chiều 11/7, kỳ họp tiếp tục nghe các tờ trình về việc ban hành nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời tiến hành tham luận tại hội trường.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác