Thứ 6 Ngày 13/07/2018

Thành uỷ Phủ Lý sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 10/7/2018, Thành uỷ Phủ Lý sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

      Chiều ngày 10/7/2018, Thành uỷ Phủ Lý sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

      Về dự có đồng chí Tạ Văn Đạt - Tỉnh uỷ viên - Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Thị Thuỷ - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh uỷ viên - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ Thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

      6 tháng đầu năm 2018 công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được Ban thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm trọng điểm...Trong đó đã ban hành 2 NQ, 2 Thông tri, 3 KH và nhiều văn bản khác... Đặc biệt đã triển khai tốt KH và  Đề án kiện toàn, sáp nhập tổ dân phố, thôn thuộc các phường, xã, sắp xếp tinh giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị; tích cực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển Đảng viên. Hiện toàn Đảng bộ Thành phố có 69 tổ chức cơ sở Đảng với trên 9 nghìn đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 31 tổ chức Đảng, 17 đảng viên; giám sát chuyên đề 20 tổ chức đảng, 5 đảng viên; thi hành kỷ luật 17 đảng viên và nhiều cuộc kiểm tra, giám sát khác... Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện khá hiệu quả trên tất cả các mặt công tác: Kinh tế tăng trưởng nhanh, văn hoá có nhiều khởi sắc; các công trình dự án được đầu tư, đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản và  TTĐT được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; AN-QP được giữ vững...

      6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, NQ của Đảng các cấp, nhất là NQ TW 4 khoá 12 về xây dựng, chính đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II; tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT- XH; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

      Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2018.

      Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01 ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp uỷ Đảng từ thành phố đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền ngày từ cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác GPMB, đảm bảo TTĐT, TTCC, PCLB, đẩy nhanh tiến độ các dự án; Giải quyết tốt các đơn khư khiếu nại tố cáo của công dân, hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện đông người, vượt cấp; đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.../.

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác