Thứ 6 Ngày 03/08/2018

Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 30/7, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

      Chiều 30/7, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo sơ kết
công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị.

       6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời tổ chức 03 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức Đảng và tiến hành 05 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong công tác chuyên môn đã chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý Nhà nước về ANTT, phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo TTATGT, TTCC được nâng cao, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 83%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Với kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Công an tỉnh có 15 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và tổ chức kết nạp 47 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 27 đồng chí.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và các Nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ Đảng ủy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, chiến sỹ, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thực hiện tốt việc tư phê bình và phê bình; duy trì công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện uốn nắn những thiếu sót, tồn tại và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Công an tỉnh Hà Nam

Các tin khác