Thứ 5 Ngày 30/08/2018

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng

Chiều ngày 29/8/2017, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về“Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Chiều ngày 29/8/2017, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về“Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Trần Đức Thuần - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

      Đảng bộ Khối hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 15 đảng bộ và 54 chi bộ). Mười năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Khối đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TW, các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tổ chức, bộ máy hoạt động của UBKT các cấp được quan tâm củng cố kiện toàn. Hoạt động của UBKT các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị

      Kết quả, từ năm 2008 đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối đã ban hành kịp thời văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Khối. Mở 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 864 lượt cán bộ cấp ủy và UBKT làm công tác kiểm tra các cấp. Kiện toàn bổ sung 01 đồng chí chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; 18 đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và 24 ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở. Tiến hành kiểm tra 421 lượt tổ chức đảng và 1.083 lượt đảng viên (292 lượt cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 315 lượt tổ chức đảng và 869 lượt đảng viên (316 lượt cấp ủy viên). Thông qua đó, đã giúp cấp uỷ, UBKT của cấp uỷ các cấp kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên; phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM; kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng nhân tố mới. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng nhận thức và hành động của mỗi tổ chức Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tại hội nghị, đại diện các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối đã thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW về tăng cường công tác KTGS của Đảng. Đồng thời thống nhất các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác