Thứ 5 Ngày 06/09/2018

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát

Chiều ngày 05/9/2018 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”

       Chiều ngày 05/9/2018 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

      Về dự Hội nghị có Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở... Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

      Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực: nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng lên; tổ chức, bộ máy hoạt động của UBKT các cấp được quan tâm củng cố kiện toàn; hoạt động của UBKT các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

      Các cấp ủy đảng trong khối đã kiểm tra 197 lượt tổ chức đảng, 209 lượt đảng viên, giám sát chuyên đề 161 tổ chức đảng, 138 đảng viên; UBKT các cấp giám sát chuyên đề 157 tổ chức đảng, 79 đảng viên, kiểm tra 169 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 12 tổ chức đảng về thực hiện thi hành kỷ luật Đảng, 127 tổ chức đảng về tài chính đảng;...  tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho gần 200 lượt đồng chí là bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT cơ sở;…

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. Qua đó, đề nghị thời gian tới các cấp ủy đảng trong khối cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở chi bộ, duy trì nghiêm hoạt động giám sát thường xuyên, kịp thời giáo dục, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm; đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới; tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm đảm bảo yêu cầu giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra cả về số lượng và chất lượng.

Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác