Thứ 4 Ngày 12/09/2018

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 10/9/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 58 quần chúng ưu tú của 19 tổ chức cơ sở đảng.

      Sáng ngày 10/9/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 58 quần chúng ưu tú của 19 tổ chức cơ sở đảng.

      Dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Kiểm, Trưởng phòng lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Tổ chức lớp học và các đồng chí giảng viên.

      Lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng sẽ diễn ra trong 05 ngày. Học viên tham dự lớp học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quá trình rèn luyện và xây dựng động cơ đúng đắn vào Đảng.

Các đồng chí đại biểu và học viên dự khai giảng lớp

      Học viên tham gia lớp học đều là những quần chúng ưu tú được lựa chọn từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, đoàn thể, được cấp ủy chi bộ chọn cử đi học.

Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp học

      Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và dặn dò học viên trong lớp. Đồng chí nhấn mạnh mỗi học viên của lớp phải xác định cho mình động cơ đúng đắn, trong sáng, không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; nêu cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu tự giác học tập; tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, liên hệ với nhiệm vụ cụ thể của bản thân để có kết quả học tập thật tốt.

      Cuối khóa học các học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập, học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

 

           Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác