Thứ 4 Ngày 19/09/2018

Ban Nội Chính Tỉnh ủy quán triệt, thực hiện các văn bản bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 17/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các văn bản bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

      Ngày 17/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các văn bản bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Tại hội nghị, đại diện Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh giới thiệu một số nội dung chính về những văn bản bảo vệ bí mật Nhà nước: Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương. Thông tư  của Bộ Công an “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 33 ngày 28/2/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước”. “Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương”. Quyết định của UBND tỉnh “ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh Hà Nam”.Trong đó, tập trung nhấn mạnh những quy định về: độ mật đối với từng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; việc xác định độ mật đối với hồ sơ, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật nhà nước.

      Hội nghị trao đổi, thảo luận đưa ra một số tình huống, dẫn chứng cụ thể về việc làm lộ, lọt bí mật nhà nước, giải đáp những quy định còn chưa rõ...qua đó giúp giúp cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy hiểu, nhận thức sâu sắc hơn về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ.

Văn phòng Ban Nội Chính Tỉnh ủy

Các tin khác