Thứ 4 Ngày 19/09/2018

Thành ủy Phủ Lý sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015- 2018.

Ngày 13/9/2018, Thành ủy Phủ Lý sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015- 2018.

      Ngày 13/9/2018, Thành ủy Phủ Lý sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015- 2018.

      Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo của Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể của thành phố; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã và đại diện tập thể cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2015-2018.

      Sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo", công tác dân vận trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến rõ nét, được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM, đã có sức lan tỏa, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ các phong trào đã xuất hiện 248 mô hình đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 61 mô hình về phát triển kinh tế; 103 mô hình về văn hóa, xã hội; 33 mô hình về đảm bảo an ninh quốc phòng; 41 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều mô hình “Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ sản xuất, thương mại được duy trì và thực hiện hiệu quả như: Mô hình “tích tụ tập trung ruộng đất xây dựng cánh đồng mẫu"; Mô hình “sản xuất nông sản sạch"; Mô hình “trồng hoa cây cảnh" Mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích trên 40 ha, năng suất bình quân đạt gần 5 tấn/ha/năm, giá trị ước đạt 40 tỷ đồng/ năm. Các mô hình về phát triển làng nghề cũng được đăng  ký và triển khai thực hiện có hiệu quả như: Mô hình “Duy trì phát triển làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh  môi trường"; Mô hình “Phát triển làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường".Bên cạnh đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo" trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, tiêu biểu các phường, xã: Lam Hạ, Liêm Chính, Thanh Tuyền, Liêm Chung, Tiên Tân.

      Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo" đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 2,3%. Hệ thống chính trị các cấp trong thành phố ngày càng được củng cố vững mạnh. Dự kiến đến hết năm 2018, thành phố có 10/10 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào vận động  nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh như: Mô hình “ Dân vận khéo trong việc trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND phường" (Đảng ủy phường Hai Bà Trưng); Mô hình “Thực hiện tốt CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"....

      Qua 03 năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo", toàn Thành phố đã khen thưởng: 79 mô hình, trong đó: 18 mô hình cấp thành phố, 61 mô hình cấp phường, xã. Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo" đã đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2015-2018. 

      Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020, BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo" thành phố Phủ Lý xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; Gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; Tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, quan tâm xây dựng các mô hình “Dân vận khéo" của chính quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình dân vận khéo; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo", trong đó chú trọng lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương, đơn vị, hướng vào những nhiệm vụ cụ thể như: đẩy mạnh sản xuất, phát triển du lịch; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện công tác giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh và đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo của Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2015 - 2018 của thành phố. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo từ thành phố đến cơ sở. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy, cán bộ, công chức làm công tác dân vận và công tác thi đua khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo".Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có sức lan toả trong cộng đồng, thu hút được đông đảo người dân tham gia.

      Nhân dịp này, 15 mô hình tập thể, 03 mô hình cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo" cấp thành phố giai đoạn 2015-2018 được khen thưởng./.

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác