Thứ 6 Ngày 21/09/2018

Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị

Sáng 20/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TU, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới.”

      Sáng 20/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TU, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới.”

Các đại biểu dự hội nghị.

      Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

      10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị định 152/NĐ-CP, Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ, Đảng bộ, quân và dân Hà Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện cho các cấp, các ngành và nhân dân về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa.

      KVPT được xây dựng toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc; kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, tạo tiềm lực về cơ sở vật chất cho quốc phòng – an ninh (QP-AN). LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đổi mới và phát triển nhanh, bền vững.

      Trong 10 năm, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập KVPT và 1 cuộc diễn tập Phòng không nhân dân cấp tỉnh; 9 cuộc diễn tập KVPT và 2 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố; tổ chức 229 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 116 xã, thị trấn; chỉ đạo một số sở, ngành diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về xây dựng KVPT được chú trọng.

      Toàn tỉnh đã có 19 cán bộ đối tượng 1 và 419 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do cấp trên tổ chức. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2.640 cán bộ đối tượng 3; 38.186 cán bộ đối tượng 4; gần 1 nghìn chức sắc, chức việc, chủ nhà trọ và gần 350 nghìn học sinh, sinh viên, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ…; các công trình phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư xây dựng gắn với  quy hoạch phát triển QP-AN, xây dựng thế trận KVPT. Lực lượng công an, quân sự tăng cường phối hợp giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm trong xây dựng KVPT. Đồng thời đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng tỉnh Hà Nam thành KVPT vững chắc trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị.

      Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng KVPT tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và LLVT về xây dựng tỉnh thành KVPT trong tình hình mới.

      Trước hết tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành tốt cuộc diễn tập KVPT tỉnh và huyện Kim Bảng, Thanh Liêm. Ưu tiên phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội gắn với củng cố QP-AN; tập trung đầu tư xây dựng các công trình quân sự trong KVPT tỉnh, huyện. Lực lượng công an, quân sự thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các đối tượng phản động, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với củng cố, xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động của KVPT. Chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN và xây dựng KVPT tỉnh vững chắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị.

      Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác