Thứ 5 Ngày 27/09/2018

Tỉnh ủy Hà Nam: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 và Kết luận số 32 của Bộ Chính trị

Sáng 26/9, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2018) của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

     Sáng 26/9, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2018) của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

     Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được cung cấp thêm  một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng thông tin; những tác động và nhiệm vụ đặt ra đối với vấn đề an ninh mạng hiện nay..

     Tiếp đó, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua chương trình hành động của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa XII.

     Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên TW Đảng , Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung Kết luận số 32 ngày 5/7 của Bộ Chính trị “ về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nội dung được quán triệt, học tập lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý . Do vậy, Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tổ chức nghiêm túc việc quán triệt Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân  trong  xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động có nội dung cụ thể, đúng, trúng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung nghị quyết sớm đi vào thực tế đời sống.

Nguồn hanamtv.vn

Các tin khác