Thứ 5 Ngày 27/09/2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy; sáng ngày 19/9/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018.

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy; sáng ngày 19/9/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí là cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện uỷ, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí báo cáo viên của tỉnh, của huyện và đảng ủy trực thuộc; các cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị 

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số chuyên đề như: Những vấn đề trọng tâm cần triển khai trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Những  nội dung cần triển khai trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác dân số trong thời gian tới; Công tác tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, xử lý và định huớng dư luận xã hội...... Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác