Thứ 6 Ngày 28/09/2018

Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý III/2018

Ngày 28/9/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quýIII/2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

      Ngày 28/9/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý III/2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

      Theo báo cáo, Quý III/2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan nội chính tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị thủ trưởng các cơ quan nội chính hằng quý. Các cơ quan tố tụng kịp thời giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, thi hành án dân sự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

      Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị: về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 17/8/2018 về việc tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh Hà Nam thay thế Quy định 716-QĐ/TU, ngày 07/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về công tác nội chính và PCTN ban hành kèm theo Quyết định 608-QĐ/TU, ngày 16/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016, 2017;giám sát việc thực hiện công tác PCTN trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả các huyện, thành ủy, các cơ quan nội chính tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong quý IV/2018 và trong thời gian tới, các cấp ủy, các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhất là các văn bản mới ban hành liên quan đến nội chính; phát huy vai trò trách nhiệm của từng cấp, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; nhất là các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; Ban Nội chính tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động phối hợp đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; nắm chắc tình hình cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; ngăn chặn hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị lợi dụng để viết bài, biểu tình phản đối, kích động người dân khởi kiện ra tòa hành chính.

Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác