Thứ 6 Ngày 28/09/2018

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2018

Sáng ngày 27/9/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2018, đây là Hội nghị phối hợp tuyên truyền với Cục Thuế tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại biểu Cục Thuế tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối; các đồng chí báo cáo viên, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; chuyên viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Sáng ngày 27/9/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2018, đây là Hội nghị phối hợp tuyên truyền với Cục Thuế tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại biểu Cục Thuế tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối; các đồng chí báo cáo viên, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; chuyên viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

      Hội nghị báo cáo viên là hoạt động thường kỳ của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhằm thông tin thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và thế giới; những chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến đội ngũ báo cáo viên trong toàn đảng bộ. Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền tới đội ngũ báo cáo viên trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực; công tác phối hợp tuyên tuyền giữa Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh báo cáo chuyên đề

      Trong thời gian 01 buổi sáng, hội nghị đã nghe báo cáo viên của Cục Thuế tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh báo cáo các chuyên đề về việc ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế 4.0.X theo kiến trúc và công nghệ mới; những nội dung mới của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử; kết quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10.

Đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy kết luận Hội nghị

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị báo cáo viên và các cấp ủy cơ sở trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về các chuyên đề đã được thông tin; tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; phổ biến Quy định số 05-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư quy định “việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” và Quy định số 06-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị quy định “một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; …

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác