Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số ký hiệu văn bản 04-TT/TU
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Văn bản khác
Người ký duyệt Đinh Thị Lụa
Tài liệu đính kèm tt04tu.pdf