Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch số 45-KH/TU - tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Số ký hiệu văn bản 45-KH/TU
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 45-KH/TU - tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản khác
Người ký duyệt Đinh Thị Lụa
Tài liệu đính kèm kh45.pdf