Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2022
Lượt xem: 492

Chiều 16/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2022, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tham mưu thường trực cấp ủy đảm bảo đúng, trúng, kịp thời. Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và của tỉnh được triển khai linh hoạt, kết hợp hiệu quả trực tuyến và trực tiếp. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân đảm bảo kịp thời.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được tăng cường. Tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm; nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước, với các ngành trong khối khoa giáo đi vào nền nếp, hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các đảng bộ tập trung chỉ đạo với các hình thức phong phú, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của các trung tâm chính trị ngày một nâng lên. Tham gia, đạt thành tích cao các cuộc thi do Trung ương tổ chức. Hoàn thành nhiều nhiệm vụ đột xuất do Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao..., góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, hội nghị thống nhất 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo. Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của địa phương; tuyên truyền ngày truyền thống các ngành, đoàn thể trong năm 2023...

Chủ trì tổ chức giao ban, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí hằng tháng. Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường nắm bắt, định hướng, dự báo tư tưởng chính trị, dự luận xã hội trước các vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Kịp thời định dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Duy trì hoạt động hiệu quả của các kênh thông tin BCĐ 35 tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo của tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng thời lưu ý một số nội dung cần quan tâm, khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ; công tác phối hợp với chính quyền và các ngành trong triển khai thực hiện công tác tuyên giáo, khoa giáo; việc nắm bắt, phản ánh, dự báo, định hướng dư luận xã hội; chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 ở một số đơn vị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt năm 2023. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Coi trọng công tác giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trước các vụ việc có tính chất nhạy cảm, phức tạp phát sinh, kịp thời báo cáo cấp ủy chỉ đạo, giải quyết.

Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, chủ động nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí - xuất bản với phương châm “chủ động thông tin tích cực”. Cùng đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh…

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng BanThường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập