Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2021
Lượt xem: 270

Chiều 22/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2020 hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy thực hiện toàn diện, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Cụ thể, cơ quan tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu tổ chức, quán triệt, triển khai, sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2020 được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, việc đăng ký làm theo Bác được lồng ghép vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị, trên 47.600 đảng viên của Đảng bộ tỉnh đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề năm, đạt tỷ lệ 97,5%. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ; nắm bắt phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân đảm bảo kịp thời. Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp được triển khai sâu rộng, đậm nét đã tạo không khí phấn khởi, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động tại trung tâm chính trị theo quy định mới được triển khai hiệu quả. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng trong toàn tỉnh được đẩy mạnh. Việc phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội được đẩy mạnh... góp phần nâng cao nhận thức của CBĐV và các tầng lớp nhân dân, tạo sự ổn định về tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo khí thế thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian. Đặc biệt, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới;... Song song với đó, chỉ đạo tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các ngày lễ lớn, các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại trên địa bàn… Tiếp tục chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; Chỉ đạo, định hướng báo chí- xuất bản, văn hóa- văn nghệ đảm bảo đúng tư tưởng, chính trị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận về kết quả nổi bật và các giải pháp nhằm tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, lan tỏa những việc làm thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp trọng tâm nhằm tuyên truyền thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng xã hội, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành tuyên giáo của tỉnh đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị năm 2021 hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung tham mưu cho cấp ủy, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Đổi mới nội dung công tác tuyên truyền để CBĐV và các tầng lớp nhận dân nắm rõ về chủ trương, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp; tiếp tục coi trọng việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung tham mưu tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống.

Cụ thể tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo Khoa học “Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Nam” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí… Cùng đó, tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng của Ban Chỉ đạo 35, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng CBĐV và nhân dân, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội…  

 

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2020

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ngành quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác tuyên giáo; đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên giáo các cấp nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020 đã được khen thưởng.

 

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1093
  • Trong tuần: 8 632
  • Tất cả: 573507
Đăng nhập