Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Giao ban Khối Khoa giáo quý I năm 2024
Lượt xem: 129

Chiều ngày 08/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Khoa giáo quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Thư, Trưởng phòng Khoa giáo - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác khoa giáo quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Quý I, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về các lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa giáo…

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành trong khối Khoa giáo đã đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: công tác giáo dục và đào tạo chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia và thực hiện chi trả chế độ BHYT, BHXH, BHTN cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, chính xác; tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh…Cùng với đó, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đào tạo nghề; khuyến học, khuyến tài; thể dục, thể thao, gia đình; bảo vệ môi trường cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, công tác khoa giáo thời gian qua còn một số hạn chế: công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với một số ngành trong khối Khoa giáo có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về một số lĩnh vực khoa giáo ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân tại các tuyến y tế, tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... gây băn khoăn, lo lắng cho người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong khối đã phát biểu, làm rõ về những khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của lĩnh vực khoa giáo, các vấn đề cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm; đồng thời đề xuất các giải pháp để từng bước giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

anh tin bai

Đại biểu Sở Y tế phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả các các đơn vị, ngành thuộc khối Khoa giáo đạt được trong quý I. Đồng thời, đề nghị, trong quý II/2024, các đơn vị trong Khối tiếp tục tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo như:  Kết luận 69-KL/TW, Kết luận 70-KL/TW, Chỉ thị 28-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác khoa học và công nghệ, công tác thể dục thể thao, công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về công tác khuyến học, khuyến tài...; nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực khoa giáo; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa giáo; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa các đơn vị với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữa các đơn vị trong Khối; phối hợp làm tốt công tác thẩm định dự thảo các văn bản liên quan đến công tác khoa giáo, đồng thời rà soát các chỉ tiêu, đề xuất các giải pháp thực hiện các lĩnh vực khoa giáo phục vụ việc xây dựng đề cương văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 cho các ngành, đơn vị khối Khoa giáo.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tích cực tham mưu với tỉnh có giải pháp, cơ chế giải quyết tình trạng thiếu nhân lực y tế, cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu của người dân; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thu gom và xử lý triệt để rác thải sinh hoạt; tổ chức tốt các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;...

                                Phòng Khoa giáo – Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập