Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
Lượt xem: 407

Chiều 16/8, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự, phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực BTG Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Theo báo cáo đề dẫn của BTG Tỉnh ủy, thời gian qua cùng với quá trình phát triển KT-XH của tỉnh, công tác khoa giáo (CTKG) được các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong khối quan tâm, chỉ đạo thực hiện. BTG các cấp đã chủ động, tích cực trong việc chủ trì, phối hợp với UBND và các ngành trong khối khoa giáo cùng cấp tham mưu cấp ủy ban hành các chương trình, chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh; tham mưu báo cáo và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; thực hiện tốt các nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, khảo sát; thẩm định các văn bản, báo cáo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc lĩnh vực khoa giáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các ngành trong khối khoa giáo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp từng nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện tốt mục tiêu chính trị được giao. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên (CBĐV) về các lĩnh vực khoa giáo được thực hiện thường xuyên, trên cơ sở đó tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được CTKG trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn có những hạn chế.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTKG, những hạn chế, tồn tại trên lĩnh vực khoa giáo trong tình hình hiện nay; đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKG trên địa bàn thời gian tới.

Các ý kiến tham luận thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đúc rút từ thực tiễn công tác, với các góc nhìn khác nhau, phản ánh khá toàn diện và sâu sắc về lĩnh vực khoa giáo, góp phần xây dựng, hoàn thiện định hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKG, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức tọa đàm của BTG Tỉnh ủy và nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đặc biệt là mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đòi hỏi công tác tuyên giáo nói chung, CTKG nói riêng thời gian tới phải tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hơn nữa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác tuyên giáo nói chung, CTKG nói riêng nhằm nâng cao nhận thức của CBĐV và quần chúng nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác tuyên giáo.

BTG các cấp tích cực tham mưu cấp ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 238, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về "Quy chế phối hợp giữa BTG các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm"; tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực khoa giáo, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm về CTKG đã được cấp ủy ban hành trong chương trình hành động, kế hoạch để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo chủ động, thiết thực, kịp thời.

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng đến các mục tiêu, nhiệm vụ như: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giảm dần khoảng cách chênh lệch về giáo dục giữa các vùng trong tỉnh; Các cơ quan trong khối khoa giáo tăng cường hơn nữa mối quan hệ công tác và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với BTG cùng cấp; duy trì thường xuyên chế độ giao ban, báo cáo; kịp thời tham mưu cấp ủy giải pháp tháo gỡ khó khăn, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKG trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan liên quan nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện CTKG…

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các ý kiến tham luận, đồng thời đề nghị các ngành trong khối khoa giáo, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, BTG các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả CTKG, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập