Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 178

Sáng ngày 16/01/2024, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị còn có: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Thành viên, Tổ thư ký, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch hoạt động; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt được nhiều kết quả tích cực; nổi bật là: Ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường nắm bắt, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35 và cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ cơ sở, bí thư các đoàn, chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Các cấp uỷ cơ sở đã tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 (năm 2023); hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023. Kết quả, toàn Khối có 67 bài dự thi chất lượng tốt được chọn gửi về Ban Chỉ đạo, trong đó có 37 bài hưởng ứng cuộc thi viết chính luận và 30 bài hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng. Kịp thời định hướng về nội dung đấu tranh, phản bác các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước. Các đoàn thể trực thuộc Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, chia sẻ các bài viết để đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trên không gian mạng; trong đó, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước; phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận những kết quả Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối đạt được trong năm 2023; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đó là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới” và các văn bản có liên quan, gắn với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; kịp thời định hướng dư luận xã hội; tăng cường tuyên truyền, chia sẻ sâu rộng các tin, bài viết chính thống, tích cực, gương người tốt, việc tốt; tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho các Thành viên Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ cấp ủy cơ sở… Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nguyễn Anh Tho

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập