Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 258

Chiều ngày 12/10/2022, Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; sơ kết công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; nghe quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới tại các văn bản: Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Điểm 3 của Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2022, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả toàn diện: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới; công tác tuyên truyền và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên được quan tâm, thực hiện tốt; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định. Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh đã mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới; tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022, Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm, tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng từng bước chủ động, đạt kết quả tốt. 9 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 130 tổ chức đảng và 299 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên...

Công tác lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Thống nhất cao với báo cáo đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2022.

Đồng chí Đặng Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2022, các cấp ủy đảng trong Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV năm 2022. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản mới của Trung ương. Chỉ đạo tổ chức tổng kết, kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2022; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022... Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập