Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Lượt xem: 364

Sáng 17/12, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đi vào nền nếp, phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Công tác KT, GS được thực hiện toàn diện, chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, nội bộ ở cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ sở được quan tâm, đạt hiệu quả. Hoạt động đoàn thể đạt chất lượng, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; duy trì phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong công tác KTGS, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, đảm bảo khách quan, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã xây dựng và tiến hành kiểm tra 29 tổ chức đảng và 70 đảng viên; giám sát chuyên đề 43 tổ chức đảng và 41 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng đối với 23 đảng viên; kiểm tra 21 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS; kiểm tra tài chính đảng ở 19 tổ chức đảng và 181 đảng viên… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. 

Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021, có 11/50 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 38 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đối với đảng viên, 496/2.588 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.045 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX... Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021 được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong năm 2021 đã góp phần không nhỏ ổn định tình hình chính trị, phát triển KT-XH; phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2022 là năm đầu thực hiện tự chủ ngân sách, tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tập trung phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Quan tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, đề ra những giải pháp cụ thể, đột phá trong chỉ đạo điều hành. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường quản lý đảng viên, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Triển khai thực hiện các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, trước hết người đứng đầu cấp ủy chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Quan tâm công tác cán bộ, đảm bảo sắp xếp, bố trí cán bộ đúng cơ cấu, chất lượng, đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định. 

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập