Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 5 năm và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 - 2022
Lượt xem: 255

Sáng ngày 28/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm và biểu dương, khen thưởng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022. Dự Hội nghị có: đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc học tập và làm theo Bác trong Khối các cơ quan tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng mô hình; quá trình trình thực hiện xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 đã được biểu dương, khen thưởng.

Từ năm 2017 đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng được 201 mô hình về học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số mô hình tiêu: Mô hình “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp” của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư; mô hình “Rèn luyện đội ngũ kiểm sát viên vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam; mô hình “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động” của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội; mô hình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc” của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy; mô hình Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề” của Chi bộ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung làm tốt cả 3 mặt: học tập - làm theo - nêu gương, trong đó đặc biệt lưu ý nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng mô hình tiêu biểu về làm theo Bác. Quá quá trình thực hiện phải căn cứ vào tình hình cụ thể, thực tế của từng cơ quan, đơn vị để lựa chọn những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để có những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp; gắn việc thực hiện các mô hình học và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)…

Các tập thể tiêu biểu trong xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 - 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được khen thưởng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể tiêu biểu trong xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 - 2022.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập