Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 240

Sáng ngày 02/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Lễ bế giảng có: đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và toàn thể học viên.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng có 46 đảng viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong khối Doanh nghiệp tỉnh.

Trong thời gian 09 ngày (từ ngày 24/10 đến 02/11/2023), các học viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề về những kiến thức lý luận chính trị cơ bản, cốt lõi, như: Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đề nghị các đảng viên mới tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

                                          Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập