Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Lượt xem: 145

Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Sau 10 ngày, 50 học viên là những đảng viên mới đã hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở...

Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu những chuyên đề theo quy định, các học viên còn được tìm hiểu thêm một số thông tin chính trị, thời sự cần thiết, cơ bản, phù hợp với đảng viên mới. Qua đó, giúp các đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn công tác, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt yêu cầu bồi dưỡng kiến thức theo quy định; được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập