Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá VII, nhiệm kỳ 2020 2025
Lượt xem: 328

Chiều 27/4/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học

Trong 10 ngày, 53 đảng viên mới của 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy KDN tỉnh đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Bên cạnh việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định, các học viên còn được tìm hiểu những thông tin thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng và thực tiễn nhằm giúp các đảng viên vận dụng tốt kiến thức được học vào thực tiễn công tác, làm việc; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai

Các học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới; trong đó, 20 học viên đạt loại giỏi, bằng 37,7%, 33 học viên đạt loại khá, bằng 62,3%.

                                             Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập