Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)
Lượt xem: 393

Chiều ngày 18/5/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (ĐUKDN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị (khóa XIII ) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, Ban Thường vụ ĐUKDN tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, triển khai thực hiện gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các doanh nghiệp trong Khối.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng trong toàn Khối, giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp và mục tiêu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song mức tăng trưởng bình quân hằng năm của các doanh nghiệp trong Khối đạt 9,65%/năm; trên 90% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi. 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động.

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo ĐUKDN tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01- KL/TW

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ĐUKDN tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời chú trọng xây dựng mô hình mới về học tập và làm theo Bác theo chuyên đề hằng năm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lao động, sản xuất.

Nhân dịp này, 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01- KL/TW đã được ĐUKDN tỉnh tặng Giấy khen.

Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập