Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 217

Sáng 19/10/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự Hội nghị có gần 400 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, ủy viên ủy ban kiểm tra, các đảng viên tiêu biểu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt về nội dung tác phẩm.

PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Theo PGS.TS Đặng Quang Định, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hệ thống khái quát lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên tuyền nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Cuốn sách tập trung lý giải các câu hỏi lớn, như: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì?

Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua phân tích, trao đổi của PGS.TS Đặng Quang Định cho thấy: Cuốn sách là tài liệu quý, vừa có giá trị lý luận, vừa có giá trị thực tiễn sâu sắc. Nội dung tác phẩm trở thành kim chỉ nam, định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên (CBĐV) nói chung, cán bộ, đảng viên trong Khối nói riêng và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân đã lựa chọn.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản, những điểm mới trong Quyết định số 80- QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo kết luận số 20- TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21- HD/BTCTW ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Điểm 3, Thông báo số 20 ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Khối tiếp tục triển khai, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sát thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình mỗi đơn vị, doanh nghiệp; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của đơn vị, doanh nghiệp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập