Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 159

Chiều ngày 04/4/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ Khối.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Nửa nhiệm kỳ qua đã thành lập mới 07 tổ chức Đảng, kết nạp 299 Đảng viên mới, đạt 54,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Công tác quy hoạch cán bộ, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền; kịp thời kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đảm bảo theo quy định. Số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 97%, trong đó, số TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 20,4%.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm; kịp thời kiện toàn bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối đã kiểm tra, giám sát đối với 365 tổ chức đảng và 1.040 lượt đảng viên. Công tác dân vận, lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, quốc phòng- an ninh được tăng cường.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh được chú trọng.  Năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối được nâng cao, mức tăng trưởng bình quân hằng năm của các doanh nghiệp trong Khối đạt 9,65%, 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, nộp ngân sách tăng từ 10%/năm trở lên, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp ủy trong Khối đã phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp đảm bảo số lượng, chất lượng, nhất là phát triển đảng trong các doanh nghiệp FDI; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1156
  • Trong tuần: 8 695
  • Tất cả: 573570
Đăng nhập