Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Lượt xem: 306

Chiều 4/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tiềm năng, thế mạnh  thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề, 13 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 24/8/2021 về triển khai, thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bảo đảm các nội dung theo quy định. Số tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) được phân loại đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 97%, trong đó TCCSĐ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 20,4%. Đánh giá xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý hằng năm với tỷ lệ bình quân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,7%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,4%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 19%, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối: Tăng trưởng bình quân hằng năm của các doanh nghiệp trong khối đạt 9,65%/năm, trong đó trên 90% doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh có lãi (đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Các doanh nghiệp nộp ngân sách tăng từ 10%/năm trở lên (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định. 100% các doanh nghiệp đảm bảo an ninh, an toàn trong sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ nội Khối” (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Ðảng, tăng cường đoàn kết, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp.

Cấp ủy cơ sở chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện. Trong công tác xây dựng Đảng, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức đảng (theo từng loại hình) để xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm chặt chẽ, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm...phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1219
  • Trong tuần: 8 758
  • Tất cả: 573633
Đăng nhập