Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá VI, nhiệm kỳ 2020 2025
Lượt xem: 284

Sáng ngày 02/11/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT

Sau 10 ngày, 49 học viên là đảng viên mới của 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ KDN tỉnh đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Bên cạnh việc học tập các kiến thức theo quy định, học viên còn được nghe những thông tin thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng, qua đó nhằm giúp các đảng viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập