Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX
Lượt xem: 64

Chiều 06/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng.

anh tin bai

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự lớp Bồi dưỡng có 46 đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian 10 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề theo quy định, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tác tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu một số chuyên đề khác.

Phát biểu tại lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Thông qua lớp Bồi dưỡng giúp cho đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí cũng đề nghị các học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học; tích cực học tập, nghiên cứu các chuyên đề để làm tốt bài thu hoạch theo quy định của Ban tổ chức lớp học; vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm được công nhận là đảng viên chính thức.

Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập