Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Lượt xem: 319

Chiều 10/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2021, Ban Chấp hành (BCH), BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực tốt nhiệm vụ chính trị của khối. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được tập trung länh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nên đã kiểm soát tốt tình hình, hạn chế tối đa lây nhiễm trong doanh nghiệp (DN), cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh(SXKD), hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2021, tổng doanh thu của các DN trong khối ước đạt 112,8% so với cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách ước đạt 160,3% so với cùng kỳ năm 2020; giải quyết việc làm cho 17.918 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu quan trọng của tỉnh.

Để đạt kết quả trên, cấp ủy, TCĐ các cấp trong khối tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng (XDĐ), chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực tự cường, quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Năm 2021, các DN trong khối đã thực hiện các chính sách an sinh xã hội với số tiền trên 31 tỷ đồng, trong đó ủng hộ quỹ phòng, chống Covid- 19 với số tiền trên 17,7 tỷ đồng. Trong năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của đảng bộ cũng đã thực hiện nghiêm công tác KTGS. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 31 TCĐ, 45 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 40 TCĐ, 53 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 35 TCĐ, 46 đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo đoàn thể được thực hiện đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, quy trình, nguyên tắc, kỷ luật theo quy định. Qua phân loại đánh giá, số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ đạt 98,7%, không có TCCSĐ yếu kém. 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Khối DN tỉnh xác định: Tiếp tục chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đảng bộ vững mạnh; khắc phục khó khăn, chủ động thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh, duy trì tốc độ tăng trưởng SXKD của các DN, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động; cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. 

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của tỉnh, đặc biệt là trong thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển KT-XH vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của đảng bộ, các DN trong khối.

Cùng với biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, chung sức của đảng bộ, cộng đồng DN, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: năm 2022 Đảng bộ Khối DN tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo gương Bác; Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của TCĐ trong DN; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban chỉ đạo về phát triển TCCSĐ và đảng viên trong các loại hình DN, đặc biệt là doanh nghiệp FDI; phát huy vai trò là cầu nối, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.

Bám sát, chủ trương, định hướng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy xây dựng chiến lược phát triển SXKD của từng DN phù hợp tình hình thực tế. Thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ chính trị; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi trọng công tác KTGS; chăm lo nâng cao đời sống người lao động. Quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị… Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 nhằm gắn kết các DN trong tiêu thụ sản phẩm của nhau và thúc đẩy SXKD.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1042
  • Trong tuần: 8 581
  • Tất cả: 573456
Đăng nhập