Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Lượt xem: 326

Chiều 22/12/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp giữ vững sự ổn định chính trị, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Các cấp ủy đảng trong Khối đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng phù hợp với tình hình và đặc thù của Đảng bộ Khối; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; đội ngũ cán bộ, cấp ủy cơ sở được củng cố, kiện toàn đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Công tác dân vận, nội chính, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, quan tâm giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Trong năm, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 29 tổ chức đảng và 40 đảng viên; giám sát đối với 29 tổ chức đảng và 96 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt 02 đảng viên... Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên.

Về lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực vươn lên, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối năm 2023 ước đạt 32.356 tỷ đồng, đạt 102,4% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách ước đạt 1.322,5 tỷ đồng, đạt 71% so với cùng kỳ năm 2022; giải quyết việc làm cho 17.409 lao động, đạt 90% so với năm 2022; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,33 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Khối Doanh nghiệp tỉnh trong năm 2023; đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 06/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong các chi, đảng bộ trực thuộc.

Chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể gắn với xây dựng doanh nghiệp vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm, thu nhập và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Quan tâm công tác an sinh xã hội, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

anh tin bai

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 được khen thưởng

Nhân dịp này, 13 đảng bộ, chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.

Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập