Chiều 6/12: HĐND tỉnh thảo luận Tổ các nội dung về kinh tế - xã hội

Các đại biểu dự phiên họp 

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 6/12, HĐND tỉnh nghe các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết về: việc ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2019 ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam; việc ban hành Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh; việc ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nghe tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN; mức trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN; mức hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/2017 ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển công nghiệp-thương mại tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; về việc ban hành Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2022; nghe tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hà Nam; về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gợi ý một số nội dung thảo luận tổ.

Đồng thời nghe các Ban HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra.

Tiếp đó, Kỳ họp tiến hành chia tổ thảo luận. Nội dung thảo luận tập trung vào các nội dung chủ yếu: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và một số lĩnh vực cụ thể về kinh tế, tài nguyên môi trường, văn hoá xã hội, nội chính và thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, giải pháp khắc phục một số nội dung còn tồn tại, chậm tiến độ mà cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần.

Cụ thể, các đại biểu nêu ý kiến: trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021, ngoài nguyên nhân khách quan do dịch bệnh, thiên tai cần làm rõ hơn các nguyên nhân chủ quan dẫn tới một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch năm, giải pháp hiệu quả thời gian tới; đề nghị làm rõ một số chỉ tiêu, số liệu về: tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh; làm rõ các giải pháp quyết liệt, cụ thể thực hiện các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm; về số bác sĩ/vạn dân; chỉ tiêu xuất khẩu lao động; về tỷ lệ đô thị hoá.

 

Các đại biểu thảo luận tại Tổ

Các ý kiến cũng đề nghị phân tích các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong dự thảo nghị quyết phải đảm bảo bao quát, toàn diện, trọng tâm; đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đạt được các mục tiêu đã đề ra năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ. Về các lĩnh vực cụ thể, các ý kiến thảo luận cho rằng: cần đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, tài chính, ngân sách; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; các giải pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới; công tác quản lý, điều hành chi ngân sách, trong đó có chi hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; việc triển khai, thanh quyết toán, giải ngân các Dự án đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; công tác tham mưu, triển khai thực hiện, các hạn chế, vướng mắc và giải pháp thực hiện; rà soát cơ chế, chính sách, việc thực hiện thu hút đầu tư; giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp - thương mại, dịch vụ trong bối cảnh dịch Covid - 19 dự báo còn kéo dài, phức tạp, khó lường; các kết quả, hạn chế, giải pháp trong triển khai thực hiện các Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM bền vững.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng: tình trạng vi phạm về môi trường vẫn chậm được khắc phục, xử lý, nhất là vi phạm môi trường khu vực Tây Đáy, gây bức xúc trong nhân dân; việc chấp hành các chủ trương, đề nghị đề ra giải pháp để khắc phục, xử lý; việc chấp hành các chủ trương về quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn; giải pháp trong đào tạo nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; trách nhiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài liên quan đến đất đai; đánh giá hiệu quả công tác CCHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu; các giải pháp tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; những hạn chế trong công tác phối hợp thụ lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết: các ý kiến thảo luận đề nghị làm rõ các nội dung: sự cần thiết ban hành nghị quyết, nội dung từng dự thảo nghị quyết, sự phù hợp với quy định của TW và điều kiện thực tế của tỉnh; giải pháp khắc phục tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhất là đất nông nghiệp sau đồn đổi, đất hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất tái định cư; chất lượng cung cấp nước sạch ở khu vực đô thị và nông thôn, KCN trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi chưa đảm bảo theo quy định, còn tình trạng người dân bức xúc kiến nghị.

Ngày mai, 7/12, kỳ họp tiếp tục ngày làm việc thứ hai với các nội dung: thảo luận tại hội trường; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn./.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1272
  • Trong tuần: 11,023
  • Tất cả: 131,252
Đăng nhập