Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh và thông qua các nghị quyết

Sáng 08/12, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh tiếp tục làm việc và bế mạc.

Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phiên họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng báo cáo tổng hợp kết quả tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 6/12/2021 và các phiên thảo luận tại hội trường. Trong phiên thảo luận Tổ chiều ngày 06/12 và các phiên thảo luận tại hội trường ngày 7/12 đã có 35 ý kiến phát biểu đề cập đến hầu hết các nội dung được trình tại kỳ họp với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính phản biện cao.

Đa số ý kiến đại biểu thống nhất với các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đã và đang quyết tâm, khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, tập trung phấn đấu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đề ra năm 2021 cũng như mục tiêu của nhiệm kỳ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra…
Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan qua các ý kiến thảo luận thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. 

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Trong đó có nghị quyết về: kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng chống tham nhũng… năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các Nghị quyết về: mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; mức trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025… 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ  và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường với biến chủng mới lây lan nhanh hơn, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các tổ Đại biểu và các vị Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch, đạt chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc đối mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường hiệu quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và trong tiếp xúc với cử tri; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau Kỳ họp, đề nghị các vị Đại biểu báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri;  Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động, Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Minh Đức trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy và khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh và các Quy hoạch theo quy định; Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực; tập trung thu hút đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội để có chỗ ở ổn định cho công nhân lao động; quan tâm đào tạo, chuyển đồi nghề cho người lao động ở địa phương có thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bảo đảm phát triển bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, Y tế, Khoa học công nghệ… bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón năm mới 2022 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, môi trường, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, đô thị... Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với đề cao trách nhiệm cán bộ - công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư của công dân và những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; tích cực  tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển sản xuất - kinh doanh đóng góp công sức góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh./.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 1123
  • Trong tuần: 10,874
  • Tất cả: 131,103
Đăng nhập