UBND tỉnh thảo luận dự thảo các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

Chiều 5/11, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành chức năng cùng đại diện các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã nghe Sở Xây dựng trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy hoạch xây dựng và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh; Quyết định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến năm 2025: Hoàn thành rà soát quy hoạch nghĩa trang trong hệ thống quy hoạch đô thị, nông thôn và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện quy hoạch; hoàn thành xây mới, mở rộng nghĩa trang tập trung đô thị tại các đô thị loại IV trở lên và tại 30 đến 50% các đô thị loại V trên địa bàn tỉnh; hoàn thành chỉnh trang, xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang tập trung cấp xã và đóng cửa nghĩa trang không phù hợp theo quy hoạch tại các xã xét chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hỏa táng trung bình toàn tỉnh đạt trên 35%, trong đó tỷ lệ hỏa táng không xây mộ đạt khoảng 10%. Giai đoạn 2026 – 2030: hoàn thành xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang tập trung theo quy hoạch toàn bộ các đô thị trên địa bàn tỉnh; hoàn thành chỉnh trang xây mới hoặc mở rộng nghĩa trang tập trung cấp xã, đóng cửa nghĩa trang không phù hợp theo quy hoạch tại trên 80% số xã trên địa bàn tỉnh; Tỷ lệ hỏa táng trung bình toàn tỉnh đạt trên 50%, trong đó tỷ lệ hỏa táng không xây mộ đạt trên 15%. Đối với hỏa táng không xây mộ hỗ trợ 7 triệu đồng/trường hợp; đối với các trường hợp hỏa táng có xây mộ hỗ trợ 4,5 triệu đồng/trường hợp.

Đối với nội dung quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú, giai đoạn 2021 – 2025 có sàn 8m2/người, giai đoạn sau năm 2025 là 10 m2/sàn/người.

Đối với việc sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 do Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo: đề nghị lùi thời gian, chưa trình HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2021- 2025 tỉnh Hà Nam, do căn cứ tiến độ thực hiện lập quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất của cả nước.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến đối với nội dung một số Sở, ngành trình

Cho ý kiến chỉ đạo các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị: các cơ quan chuyên môn tổng hợp ý kiến của các ngành, trong đó tích hợp nội dung tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 – 2030, để thảo luận tiếp, sau đó trình HĐND tỉnh trong năm sau. Riêng nội dung dự thảo Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang nhân dân, chỉ sửa đổi một số điểm cho phù hợp với quy định để trình HĐND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình: Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

 Sở Nội vụ trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập các hội có tính chất đặc thù năm 2022; Nội dung về kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Sở Y tế  trình: Báo cáo chuyên đề về công tác phòng chống dịch Covid – 19 và nhiệm vụ giải pháp trong tình hình mới (gắn với việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh).

Phát biểu chỉ đạo các nội dung trên, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Chúng ta phải xác định rõ những hạn chế trong công tác phòng chống dịch để tìm ra giải pháp hiệu quả hơn. Vì trong thời gian qua chống dịch trên địa bàn tỉnh, việc phối hợp giữa các đơn vị và ngành còn chưa chặt chẽ. Một số địa phương còn lơ là, buông lỏng trong công tác phòng chống dịch.

 

Quang cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ, trong thời gian tới, các cấp các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 19; Đẩy mạnh tiêm vắcxin Covid -19 mũi 2 cho người dân và tiêm phòng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi an toàn, hiệu quả; Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục, duy trì và phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch…

Đối với nội dung giao biên chế năm 2022  đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị, địa phương căn cứ vào số lượng biên chế được giao, rà soát lại vị trí việc làm, báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp để khi Nghị quyết có hiệu lực UBND tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển những vị trí còn thiếu.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1136
  • Trong tuần: 10,887
  • Tất cả: 131,116
Đăng nhập