Tỉnh ủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Chiều 30/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; lãnh đạo các Vụ địa phương của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBKT Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, Phó đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó: năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động toàn diện lên các mặt đời sống, KT-XH của dịch Covid 19, song BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực.

KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH. Sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu (tăng 4 xã so với kế hoạch). Thu ngân sách tăng cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực, VH-XH có nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đời sống nhân dân ổn định; Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực, tuân thủ quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, chất lượng được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu ý kiến nhằm làm rõ hơn kết quả đạt được, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, nguồn lực để phát triển KT- XH của địa phương trong năm 2022. 

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Nam trong năm 2021. Với những thành tích đạt được đồng chí đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa ra giải pháp hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Cụ thể: coi trọng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn phát triển theo hướng bền vững. Cùng đó, chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận thành tích của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và nhân dân đạt được trong năm 2021. Năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ đề hành động của năm đó là: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh” do vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án.. của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cho CBĐV, nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương; xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khuyến khích CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, tập trung tiêm chủng cho 100% người dân trên địa bàn và trẻ em từ 12- 18 tuổi; đồng thời, tiêm chủng mũi bổ sung và mũi tăng cường cho nhân dân bảo đảm an toàn, đúng tiến độ; tăng cường xã hội hóa y tế, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe kịp thời cho nhân dân.

Song song với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH trong điều kiện bình thường mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch. Tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp; củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí NTM bảo đảm bền vững; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đồng bộ, hiện đại; coi trọng công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chi ngân sách; bảo đảm tăng thu bền vững, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tự chủ ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế với phát triển VH-XH, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; Tiếp tục giữ vững an ninh- quốc phòng. Trước mắt, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân vui tết đón xuân Nhâm Dần vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Nhân dịp này 25 TCĐ, 47 đảng viên có thành tích xuất sắc được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen chuyên đề vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1287
  • Trong tuần: 11,038
  • Tất cả: 131,267
Đăng nhập