Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận

Sáng 6/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 23 (ngày 30/7/2021) của Bộ Chính trị; Đề án 02 (ngày 9/11/2021), Quy chế 05 (ngày 9/12/2021) của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác dân vận (CTDV).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và 91 điểm cầu cấp cơ sở với trên 3.200 đại biểu tham dự.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt Quyết định 23 (ngày 30/7/2021) của Bộ Chính trị về Quy chế CTDV của hệ thống chính trị (HTCT); tập trung phân tích một số điểm mới của Quyết định 23 so với Quyết định 290 (ngày 25/02/2010) của Bộ Chính trị.

Theo đó, Quyết định 23 gồm 4 chương, 28 điều (giảm 1 chương, 6 điều so với Quyết định 290). Trong phần quy định chung, Quyết định 23 nêu cụ thể, toàn diện hơn Quyết định 290 ở một số điểm: Nêu rõ CTDV là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong HTCT; Đảng lãnh đạo trực tiếp CTDV. Bổ sung nội dung quy định các cơ quan, tổ chức phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách CTDV. Quyết định 23 cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với CTDV. Đồng thời, nêu rõ phương thức thực hiện CTDV.

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt Quyết định số 23 ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế CTDV của hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa quán triệt Quy chế số 05 ngày 9/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về CTDV của HTCT tỉnh Hà Nam và Đề án số 02 ngày 9/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả CTDV của Đảng, giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy chế 05 (ngày 9/12/2021) của BTV Tỉnh ủy về CTDV của HTCT tỉnh Hà Nam, Đề án 02 (ngày 9/11/2021) của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV của Đảng giai đoạn 2021-2025.

Quy chế 05, Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy là sự cụ thể hóa Quyết định 23 của Bộ Chính trị về Quy chế CTDV của HTCT đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính  trị của tỉnh trong tình hình mới; khẳng định CTDV có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng. Đồng thời, chỉ rõ: cấp ủy, TCĐ, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ LLVT đối với CTDV gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách CTDV…

Đề án 02 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV của Đảng giai đoạn 2021-2025 nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Theo đó, xác định một số giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với CTDV; quan tâm, chăm lo lợi ích của người dân, tạo sự đồng thuận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí CTDV trong tình hình mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CTDV; Nâng cao hiệu quả CTDV của các cơ quan nhà nước, chính quyền; đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; thực hiện công tác tôn giáo gắn với phát triển KT-XH và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm CTDV, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội. 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, TCĐ, các cấp, ngành  trong tỉnh quán triệt, cụ thể hóa Quyết định 23 của Bộ Chính trị; Đề án 02; Quy chế 05 của BTV Tỉnh ủy về CTDV đảm bảo sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền về CTDV, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, lãnh đạo, cấp, ngành, đơn vị thực hiện CTDV, nhất là phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, địa phương trong CTDV; đẩy mạnh thực hiện CTDV với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Hà Nam văn minh, giầu mạnh.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 576
  • Trong tuần: 6,539
  • Tất cả: 29,888
Đăng nhập