BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2021, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, tỷ lê cử tri đi bầu cử cao; triển khai thiết thực chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở”.

MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc thực hiện QCDC ở cả ba loại hình có chuyển biến tích cực, góp phần phát huy dân chủ, tạo động lực phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị đại diện các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát biểu, trao đổi ý kiến nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở; chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, Kết luận 120 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, Kết luận 43 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”…

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức công đoàn. Các cấp chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở cả 3 loại hình; chú trọng công khai, dân chủ, minh bạch trong các lĩnh vực gắn với triển khai thiết thực, hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” từ cấp cơ sở đến cấp huyện.

HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, đôn đốc giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri…MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Thành viên BCĐ tích cực phát huy vai trò, đôn đốc thực hiện QCDC ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực; Tăng cường nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân. Phối hợp, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… 

Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh cũng đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1144
  • Trong tuần: 10,895
  • Tất cả: 131,124
Đăng nhập